Radiologie a zobrazovací metody

Vzdělání a informace v oboru

III. Urogenitální dny 2020: radiologie urogenitálního systému

Dvoudenní sympózium urogenitálního zobrazování
Termín: 3. - 4. 4. 2020
Místo: Národní technické muzeum, Kostelní 42, 170 78 Praha 7
Základní téma: Radiologie urogenitálního systému a retroperitonea.
Pořádá: Radiodiagnostická klinika 1.LF UK a VFN v Praze a Radiologická klinika LF UP a FN v Olomouci.
Odborný garant: doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D.
Počet hodin: 15
Kapacita účastníků: 100
 
Akce je garantována RS
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 15

Rámcový program:
Zobrazovací metody v diagnostice onemocnění ledvin (vývojové odchylky a variety ledvin, diagnostika patologií ledvin). Retroperitoneum. Zobrazovací metody v diagnostice onemocnění vývodného systému močového (zobrazování patologií vývodného močového systému, zobrazovací metody v diagnostice onemocnění mužských pohlavních orgánů), prostata, skrotum, penis, zobrazovací metody v diagnostice onemocnění ženských pohlavních orgánů (děloha, ovaria), intervenční techniky, kazuistiky, diferenciální diagnostika.

Finální program doplníme zde, až bude.

 
 
Účastnický poplatek:
2 000,-Kč pro členy RS
2 500,-Kč pro nečleny

Platbu je nutno provést bankovním převodem:
Majitel účtu: NADAČNÍ FOND PRO DIAGNOSTIKU
Číslo účtu: 115-5705530207/0100
IBAN: CZ4101000001155705530207
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení účastníka

Nezapomeňte napsat do zprávy pro příjemce jméno a příjmení účastníka, abychom mohli platbu identifikovat.

I letos mohou mladí radiologové v předatestační přípravě nabídnout kazuistiku (abstrakt napíšete do pole "Poznámka" přihlašovacího formuláře), tři vybrané budou bez registračního poplatku.
 

 
Součástí akce bude prohlídka muzea zdarma
 

Kontakt: 
Ing. Žaneta Kalinová, MBA
Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
U nemocnice 2
Praha 2
Tel.: 224 962 232
E-mail: zaneta.kalinova (@) vfn.cz