Radiologie a zobrazovací metody

Vzdělání a informace v oboru

III. Urogenitální dny 2020: radiologie urogenitálního systému


Vážení účastníci, vážení přednášející,

 
chtěli bychom Vám poděkovat za Vaši účast, přednášejícím za jejich práci - vážíme si Vaší expertízy a zkušeností, které jste nám byli ochotni předat vysoce kvalitními přednáškovými sděleními.
  
 
Certifikáty
 
Přednášky budou k dispozici na MOODLE (https://dlcv.cuni.cz/course/view.php?id=489) do neděle 8.11.2020. Abychom mohli dokumentovat Vaši účast, poprosíme Vás, abyste u každé přednášky (na pravé části stránky) zaškrtli splněnou povinnost.
  
 
Specializační vzdělávání
 
Pro účastníky v rámci specializačního vzdělávání je připraven krátký jednoduchý test v MOODLE (instrukce k přihlášení byly rozeslány účastníkům e-mailem)
 
 
Děkujeme všem, kdo přispěli k tomu, že ačkoliv jsme se nemohli fyzicky setkat, pohovořit, posedět, že Urogenitální dny 2020 úspěšně proběhly. Díky Vám!!
 

Lukáš Lambert a Andrea Burgetová