Radiologie a zobrazovací metody

Vzdělání a informace v oboru

VI. Urogenitální dny (kurz urogenitální radiologie)

VI. Urogenitální dny (kurz urogenitální radiologie)

KAPACITA KURZU JE NAPLNĚNA - JIŽ SE NELZE PŘIHLAŠOVAT

Opět HANDS ON! - Výuka na reálných klinických datech u PC konzole!

30.3.2023 - 31.3.2023, Praha, 1. LF UK, Ústav vědeckých informací

Základní téma: Radiologie urogenitálního systému.
Tématické zaměření: MR prostaty a ženské pánve

Pořádá: Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN Praha.
Odborný garant: doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D., RDG klinika VFN a 1. LF UK
Počet hodin: 14
Kapacita účastníků: 60
Místo: 1. LF UK, Ústav vědeckých informací, U Nemocnice 4, Praha 2
Mapa: https://mapy.cz/s/fulujegejo

Kontaktní adresa: Ing. Žaneta Kalinová, MBA, Radiodiagnostická klinika 1.LF UK a VFN Praha, U nemocnice 2 128 08, Praha 2

Tel.: 224 962 233
Fax: 224 963 048
E-mail: zaneta.kalinova (@) vfn.cz

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 - akce je ohodnocena 12 kredity (zažádáno)
Akce je garantována Radiologickou společností ČLS JEP (zažádáno)
Akce je součástí specializačního vzdělávání v oboru Radiologie a zobrazovací metody

Program:

Čtvrtek 30.3.2023

Zahájení

9:00 Zahájení, zobrazení prostaty v kontextu plánovaného screeningu, Burgetová
 

MR mužské pánve

Blok I: Prostata – kontext zobrazovacích metod

9:15 - 9:30 Anatomie, topografie, Beneš
9:30 – 9:45: Indikace zobrazovacích metod, Čapoun
9:45 – 10:00: scintigrafie, PET-CT, Wagnerová
 

Blok II: MR prostaty

10:15 – 10:30 MRI prostaty – vyšetřovací protokol, Wagnerová
10:30 – 10:45 MRI prostaty – hodnocení Pi-RADS, Hanuš
10:45 – 12:00 Case reading – jednoduché ilustrativní příklady, Wagnerová, Hanuš
 

Polední přestávka
 

Blok III: MR prostaty

12:30 – 12:45 bpMRI vs. mpMRI (PZ), Hanuš
12:45 – 14:00 Case reading – jednoduché příklady, Hanuš, Hanzlíková
 

Blok IV: MR prostaty

14:15 – 14:30 TZ a AFS - Lambert
14:30 – 15:30 Case reading – jednoduché příklady, Macová, Lambert
 

Blok V: MR prostaty

15:45 – 16:00 Kribriformní karcinom, Hanzlíková
16:00 – 17:00 Case reading, Hanzlíková
 
 

Pátek 31.3.2023

Blok I

9:00 – 9:15 Anatomie a topografie ženské pánve, Beneš
9:15 – 9:30 MR v diagnostice endometriózy, Burgetová
9:30 – 10:15 Case reading, Burgetová, Wagnerová
 

Blok II

10:30 – 11:00 Benigní a maligní útvary ovarií, O-RADS - Burgetová
11:00 – 12:00 Case reading, Burgetová, Lambert

Polední přestávka
 

Blok III

12:30 – 12:45 MR prostaty (souhrn), Lambert
12:45 – 13:45 case reading, Macová, Lambert, Burgetová
 

Blok IV

14:00 – 14:15 Omyly v hodnocení MR prostaty, Wagnerová, Hanuš
14:15 – 15:00 Case reading, Wagnerová, Hanuš
15:00 – 15:15 Závěr a souhrn, Burgetová

Distančně budou k dispozici další přednášky
 

Kocián R.: Zobrazení solidních a převážně solidních nádorů ovarií
Holešta M.: Traumata a iatrogenní postižení močovodu
Hanzlíková P.: MR nádorů ledvin – mutlisystematický přístup
Lambert L.: CT litiázy
Beneš J.: Anatomie penisu
Burgetová A.: Gynekologické nádory
 

Přihlášky a registrace

Přihlášky k aktivní i pasivní účasti lze posílat pouze cestou této stránky. Organizační zajištění Ing. Žaneta Kalinová, MBA.

Registrační poplatek:

- členové RS ČLS JEP 2900 Kč
- nečlen 4000 Kč

Ubytování:

Ubytování si účastníci zajišťují sami.

Způsob platby:

Platební příkaz nebo složenka:

Číslo účtu:115-5705530207/0100
Variabilní symbol: Vaše rodné číslo
Doplňující informace: Vaše jméno

Majitel účtu: NADAČNÍ FOND PRO DIAGNOSTIKU, Thunovská 183/18, 118 00 Praha 1
Typ účtu: Běžný účet v CZK
IBAN:CZ4101000001155705530207
BIC / SWIFT: kódKOMBCZPPXXX
Peněžní ústav: Komerční banka a.s.

Při registraci předložte potvrzení o platbě registračního poplatku (složenka, výpis z účtu, potvrzení od zaměstnavatele). Urychlíme tak hladký průběh Vaší registrace.