Radiologie a zobrazovací metody

Vzdělání a informace v oboru

Urogenitální dny 2020 - registrace

Přihláška na Urogenitální dny 2020, 23.-24.10.2020, Praha.

Registrační údaje

Napište Vaše křestní jméno

Napište Vaše příjmení

Napište Vaše datum narození

Kontaktní e-mail na Vás

Kontaktní telefon na Vás

Akci absolvuji v rámci specializačního vzdělávání v oboru Radiologie a zobrazovací metody

Jste členem České radiologické společnosti JEP?

Kdo hradí účastnický poplatek?

Instituce zaměstnavatele

Název instituce, oddělení/klinika, adresa

Poznámka