Radiologie a zobrazovací metody

Vzdělání a informace v oboru

Urogenitální dny 2019

Dvoudenní sympózium urogenitálního zobrazování

Akce již proběhla. Děkujeme všem účastníkům, přednášejícím i organizátorům za skvělou atmosféru a zajímavý program.

Pátek 12. 4. 2019 od 9:00
Název Přednášející Začátek
Úvod Heřman, Burgetová 9:00
Cystické útvary a nádory ledvin: předsedající Heřman, Novák 9:10
Cystické léze ledvin - Bosniakova klasifikace a její praktické využití Heřman 9:10
Diferenciální diagnostika nádorů ledvin na MR Lisý, Chocholatý, Havlová, Babjuk 9:30
Nové techniky v MR vyšetření ledvin a pánve Ouředníček 9:45
Staging karcinomu ledviny Pavličko 10:00
Terapie zhoubných nádorů ledvin-význam zobrazovacích metod Novák 10:15
Souhrn a diskuse Heřman, Novák 10:35
     
Intervence na ledvinách, iatrogenní a traumatická postižení Hořejš, Holešta 11:00
Lokální terapie zhoubných nádorů ledvin – kdy, komu a jak Matras, Hořejš 11:00
Biopsie ledviny – kdy, komu a proč a jak? Maixnerová, Pudlač 11:15
Iatrogenní postižení ledvin a vývodných cest močových a jejich intervenční terapie Laboš, Fejfarová, Janík 11:30
Traumatické postižení ledvin Holešta 11:45
Souhrn a diskuse Hořejš, Holešta 12:00
Oběd   12:10
Prostata Čapoun, Černý 13:10
Prostata – jak má být velká? BHP Čapoun 13:10
Embolizace prostatických tepen (PAE) v léčbě BHP Kaván, Matras 13:30
PI-RADS v.2, léze III Hanzlíková 13:45
Výběr z kazuistik, MR prostaty Hanuš, Černý 14:05
Role radiologa v active surveillance Hanzlíková 14:20
PET/CT v diagnostice Ca prostaty Zogala 14:35
Souhrn a diskuse Čapoun, Černý 14:50
     
Retroperitoneum Zelinka, Čtvrtlík 15:15
Incidentalomy nadledvin a jejich management Čtvrtlík 15:15
Diagnostika primárního hyperaldosteronismu Zelinka 15:35
Odběr z nadledvinových žil Forejtová 15:50
Souhrn a diskuze Zelinka, Čtvrtlík 16:05
Emfyzematózní pyelonefritis kazuistika Juřica Šťastná 16:15
Nefrokalcinosa kazuistika Dočkalová 16:22

 

Sobota 13. 4. 2019 od 9:00
Název Přednášející Začátek
Děloha Malíková, Frühauf  
Vývojové odchylky gynekologické Mašek 9:00
Myomy v MR obraze Burgetová 9:15
Diferenciální diagnostika myomů a sarkomů dělohy v UZ obraze Frühauf 9:30
Ca cervixu v UZ obrazu a klinické využití v individualizaci léčby Fischerová 9:45
Ca cervixu: diagnostický protokol, staging, grafické nálezy Malíková 10:05
Souhrn a diskuse Malíková, Frühauf 10:25
     
Ovariální nádory Lambert, Fischerová 10:55
Subjektivní a objektivní hodnocení ovariálních nádorů Fischerová 10:55
Incidentalomy na ovariích a jejich management Lambert 11:15
Postavení FDG PET/CT v diagnostice gynekologických malignit Janke 11:30
Hodnocení tříselných uzlin Frühauf 11:45
Souhrn a diskuse Lambert, Fischerová 12:05
Oběd (test pro účastníky specializačního vzdělávání)   12:15
Pánevní bolest a děložní krvácení Fischerová, Burgetová 13:00
PID a diferenciální diagnostika UZ Fischerová 13:00
Akutní pánevní bolest Burgetová 13:20
Diferenciální diagnostika abnormálního děložního krvácení Frühauf 13:35
Souhrn a diskuse Fischerová, Burgetová 13:50
     
Vývodné cesty močové Votrubová, Černý 14:15
Obstrukce vývodných cest močových Leová 14:15
Zobrazovací metody u hematurie Naďová 14:35
Uroteliální karcinom Votrubová 14:50
Role IVU a její postavení v dnešní diagnostice Hořejš 15:05
Vesikoureterální reflux Kucbel, Vitoušková 15:20
Traumatické postižení močového měchýře a jeho diagnostika Grilli-Wagnerová 15:40
Souhrn a diskuse Votrubová, Černý 15:55
     
Závěr   16:10

Pro účastníky v rámci specializačního vzdělávání v oboru Radiologie a zobrazovací metody je v sobotu během obědové přestávky připraven test nabytých znalostí.