Radiologie a zobrazovací metody

Vzdělání a informace v oboru

III. Urogenitální dny 2020: radiologie urogenitálního systému

Vážení kolegové, vzhledem k situaci kolem epidemie koronaviru se kurz Urogenitální radiologie  v plánovaném termínu konat nebude. V Národním technickém muzeu jsme rezervovali termín náhradní, 23. a 24. října 2020, opět pátek, sobota. Doufáme, že si nový  termín pro akci v kalendářích zablokujete a že se uvidíme v klidnějších časech. Uhrazené poplatky se převádějí účastníkům na tento termín. Všem přejeme nyní hodně sil a pevné zdraví.

Dvoudenní sympózium urogenitálního zobrazování

Termín: 23. - 24. 10. 2020
Místo: Národní technické muzeum, Kostelní 42, 170 78 Praha 7
Základní téma: Radiologie urogenitálního systému a retroperitonea.
Pořádá: Radiodiagnostická klinika 1.LF UK a VFN v Praze a Radiologická klinika LF UP a FN v Olomouci.
Odborný garant: doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D.
Počet hodin: 15
Kapacita účastníků: 100
 
Akce je garantována RS
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 15

PROGRAM
(pořadatel si vyhrazuje právo úpravy programu)

Bude upraven dle aktualizovaných možností přednášejících

PÁTEK 23.10.2020
Název Přednášející Od Do
Zahájení kongresu Burgetová 9:00 9:10
Ledviny a vývodný systém I. Heřman, Lisý
Bosniakova klasifikace cystických lézí ledvin (verze 2019) Heřman 9:10 9:30
Benigní nádory ledvin Lisý 9:30 9:50
MR nádorů ledvin – MR multisystematický přístup Hanzlíková 9:50 10:10
Diagnostika akutní pyelonefritidy u dětí pomocí DMSA a MRI a jejich srovnání Bosáková 10:10 10:25
Traumata a iatrogenní postižení močovodu Holešta 10:25 10:45
PŘESTÁVKA
Ledviny a vývodný systém II. Votrubová, Dukátová
Uroteliální nádory v horním močovém traktu Votrubová, Leová 11:15 11:35
Nádory močového měchýře Leová, Votrubová 11:35 11:50
Uroteliální nádory – pohled urologa Dukátová 11:50 12:10
Zobrazení transplantované ledviny Janoušek 12:10 12:25
OBĚD
Ženská pánev Hanzlíková, Malíková
Spektrum normálních nálezů na ovariích a děloze Frühauf 13:30 13:50
Akutní břicho v těhotenství Girsa 13:50 14:10
Poruchy placentace Hanzlíková 14:10 14:30
Tumory hrdla děložního na MR Malíková 14:30 14:50
Kazuistika (torse ovaria) Juřica Šťastná 14:50 15:00
PŘESTÁVKA
Intervence, varia Lambert, Tüdös
Zobrazení solidních a převážně solidních nádorů ovarií Kocián 15:30 15:50
Hodnocení karcinomu ovaria O-RADS Burgetová 15:50 16:10
Nové techniky v MR vyšetření ledvin a pánve Ouředníček 16:10 16:25
Profylaktický dočasný perioperační uzávěr vnitřních pánevních tepen Hornová, Kaván 16:25 16:40
Diagnostika a diferenciální diagnostika adrenálního adenomu Tüdös 16:40 16:55
Vzácné příčiny „akutního scrota“ Kucbel 16:55 17:10
Uroradiologie Lambert, Burgetová 17:10  
VEČEŘE      
       
       
SOBOTA 24.10.2020
Penis Zámečník, Černý
Onemocnění penisu z pohledu urologa Zámečník 9:00 9:25
MR zobrazení penisu, Peyronie´s disease Černý 9:25 9:45
Cévní onemocnění penisu – zobrazení, intervence Matras 9:45 10:00
Staging karcinomu penisu Ferda 10:00 10:30
PŘESTÁVKA (test pro účastníky specializačního vzdělávání)
Prostata Ferda, Čapoun
Karcinom prostaty – algoritmy v diagnostice zobrazovacími metodami Ferda 11:00 11:30
Fluciklovin PET-CT: naše zkušenosti po 100 pacientech Zogala 11:30 11:45
PSA, fPSA, phi, PSA density, PSA velocity, biochemická rekurence Čapoun 11:45 12:05
ADC u karcinomu prostaty Lambert 12:05 12:20
Novinky v diagnostice karcinomu prostaty (RSNA 2019) Hanuš 12:20 12:35
Case reading MR prostaty (How I do) Lambert 12:35 12:45
Shrnutí, závěr kongresu Burgetová 12:45  
OBĚD
 
 
Účastnický poplatek:
2 000,-Kč pro členy RS
2 500,-Kč pro nečleny

Platbu je nutno provést bankovním převodem:
Majitel účtu: NADAČNÍ FOND PRO DIAGNOSTIKU
Číslo účtu: 115-5705530207/0100
IBAN: CZ4101000001155705530207
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení účastníka

Nezapomeňte napsat do zprávy pro příjemce jméno a příjmení účastníka, abychom mohli platbu identifikovat.

I letos mohou mladí radiologové v předatestační přípravě nabídnout kazuistiku (abstrakt napíšete do pole "Poznámka" přihlašovacího formuláře), tři vybrané budou bez registračního poplatku.
 

 

Kontakt: 
Ing. Žaneta Kalinová, MBA
Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
U nemocnice 2
Praha 2
Tel.: 224 962 232
E-mail: zaneta.kalinova (@) vfn.cz